Sundrör AB

Sundrör AB

Sundrör specialiserar sig på industriella rörsystem inom inom papper- och massaindustrin samt inom kraftverksindustrin.  Vi är totalt 17 anställda rörsvetsare inom Sundrör men kan även ta betydligt större projekt med inhyrd personal. 

Sundmek koncernen

Sundmek koncernen inriktar sig på kompletta leveranser av stålkonstruktioner, maskiner och kringutrustning för process-, kraft-, bygg-, och verkstadsindustri.

Sundrör AB kan erbjuda ett heltäckande tjänsteutbud, där allt från mycket omfattande helhetsprojekt till mindre uppdrag ryms.

Vår övriga styrka och utrustning är bl.a. mobila enheter för tillverkning, montage, service och underhåll inom områdena process, kemi, bygg och kraftindustri.