Waplans MekaNiska Sundsvall AB

På Waplans Mekaniska Sundsvall arbetar licencierade svetsare och certifierade bearbetare efter ISO 3834-2 och ISO  1090-1

Vår maskinpark består bland annat av: juariasti femaxlig, bäddfräs Elgamill board, långsvarv Skoda, union, Karusellsvarv Dörres

I plåtverkstaden tillverkas bland annat:

  • Balkkonstruktioner
  • Cisterner
  • Segmentrör
  • Skruvar
  • Tråg
  • Cykloner
  • Skärning av detaljer
  • Tryckkärl

Våra kunder är bland annat:

Valmet, Noyron/Akzo Nobel, Billerud-Korsnäs, SCA

Maskinförteckning

JUARASTI

Juariasti femaxlig 

X:10000, Y: 2620, Z 400

30 ton

BÄDDFRÄS

Bäddfräs Elgamill board

X:4290, Y: 1680, Z:9000

2 ton

LÅNGSVARV

Långsvarv Skoda 12 m

X: 10000, Y 1000

11 ton

UNION Arborrverk

Union Arborrverk

X:1600, Y: 1200, Z:1490

2 ton

KARUSELLSVARV

Karusellsvarv Dörres

X:1250, Y: 1000

1 ton

J.E.A.R koncernen

Koncernen inriktar sig på kompletta leveranser av stålkonstruktioner, maskiner och kringutrustning för process-, kraft-, bygg-, och verkstadsindustri.

Vi kan också erbjuda ett heltäckande tjänsteutbud, där allt från mycket omfattande helhetsprojekt till mindre uppdrag ryms.

Vår övriga styrka och utrustning är bl.a. mobila enheter för tillverkning, montage, service och underhåll inom områdena process, kemi, bygg och kraftindustri.