Waplans rör och kraftteknik AB

Waplans Rör och Kraftteknik AB

Waplans rör och Kraftteknik specialiserar sig på industriella rörsystem inom inom papper- och massaindustrin samt inom kraftverksindustrin.  Vi är totalt 20 anställda rörsvetsare inom rörsidan men kan även ta betydligt större projekt med inhyrd personal. 

J.E.A.R koncernen

J.E.A.R koncernen inriktar sig på kompletta leveranser av stålkonstruktioner, maskiner och kringutrustning för process-, kraft-, bygg-, och verkstadsindustri.

Sundrör AB kan erbjuda ett heltäckande tjänsteutbud, där allt från mycket omfattande helhetsprojekt till mindre uppdrag ryms.

Vår övriga styrka och utrustning är bl.a. mobila enheter för tillverkning, montage, service och underhåll inom områdena process, kemi, bygg och kraftindustri.