PRESSMEDDELANDE Förvärv av Waplans mekaniska i Nälden

Andritz Hydro har genomfört en försäljning av verkstaden i orten Vaplan. Den nya ägaren ska fortsätta
att driva en mekanisk verkstad och återtar namnet Waplans Mekaniska Verkstad AB

Några viktiga saker:
•• Från och med den 23 december 2022 är Waplans Mekaniska Verkstad AB ägaren av
fastigheten och maskiner. Andritz är kvar i en del av fastigheten som en hyresgäst.
• Waplans Mekaniska Verkstad AB kommer att fortsätta vara en verkstad med inriktning mot
vattenkraft och andra tunga industrier som Pappersindustri, Vindkraft, m.m.
• Andritz Hydro & Waplans Mekaniska har tecknat ett samarbetsavtal för ett bra samarbete i
fortsättningen.
• Waplans Mekaniska tar även över mobilbearbetningsutrustning från Andritz Hydro Sverige
och ska erbjuda samma tjänster inom mobilbearbetning som Andritz Hydro Sverige har haft
tidigare.
• Flera tidigare anställde från Andritz Hydro kommer att jobba från och med den 2 januari för
Waplans Mekaniska och de hoppas att kunna anställa flera medarbetare när verksamheten
växer.

Fler nyheter

Förvärvar Pacwire

Koncernen förvärvar fastighet och konkursboet efter Pacwire AB, det nya bolaget heter Pacwire Sweden AB. VD Niklas Lundin Pacwire AB, en av världens ledande tillverkare

Läs mer »

Vi byter namn på bolagen!

Vi byter namn på bolagen! Sundmek AB byter namn till: Waplans Mekaniska Sundsvall AB, samma organisationsnummer: 556771-7094. Samma besöksadress. Sundrör AB byter namn till Waplans

Läs mer »

Ny ägare av Sundmek

Ny ägare december 2022 – Företaget förvärvades utav Johan von Essen och Anders Rönnqvist. VD Anders Rönnqvist​ Produktionschef, Fredrik Jonsson

Läs mer »