PRESSMEDDELANDE Förvärv av Waplans mekaniska i Nälden

Andritz Hydro har genomfört en försäljning av verkstaden i orten Vaplan. Den nya ägaren ska fortsätta
att driva en mekanisk verkstad och återtar namnet Waplans Mekaniska Verkstad AB

Några viktiga saker:
•• Från och med den 23 december 2022 är Waplans Mekaniska Verkstad AB ägaren av
fastigheten och maskiner. Andritz är kvar i en del av fastigheten som en hyresgäst.
• Waplans Mekaniska Verkstad AB kommer att fortsätta vara en verkstad med inriktning mot
vattenkraft och andra tunga industrier som Pappersindustri, Vindkraft, m.m.
• Andritz Hydro & Waplans Mekaniska har tecknat ett samarbetsavtal för ett bra samarbete i
fortsättningen.
• Waplans Mekaniska tar även över mobilbearbetningsutrustning från Andritz Hydro Sverige
och ska erbjuda samma tjänster inom mobilbearbetning som Andritz Hydro Sverige har haft
tidigare.
• Flera tidigare anställde från Andritz Hydro kommer att jobba från och med den 2 januari för
Waplans Mekaniska och de hoppas att kunna anställa flera medarbetare när verksamheten
växer.

Fler nyheter

Vi byter namn på bolagen!

Vi byter namn på bolagen! Sundmek AB byter namn till: Waplans Mekaniska Sundsvall AB, samma organisationsnummer: 556771-7094. Samma besöksadress. Sundrör AB byter namn till Waplans

Read more "

The new owner of the Sundmek

The new owner may 2022 the Company was acquired by Johan von Essen, Kristofer Johansson. The duo owns a real estate company, SSI, Invest AB as well as the Tankteknik the AB pair. A new composer, the CEO Anders Rönnqvist Manager, Mr

Read more "