The new owner of the Sundmek

Ny ägare december 2022 – Företaget förvärvades utav Johan von Essen och Anders Rönnqvist.

VD Anders Rönnqvist​

Produktionschef, Fredrik Jonsson

Fler nyheter

Förvärvar Pacwire

Koncernen förvärvar fastighet och konkursboet efter Pacwire AB, det nya bolaget heter Pacwire Sweden AB. VD Niklas Lundin Pacwire AB, en av världens ledande tillverkare

Read more "

Vi byter namn på bolagen!

Vi byter namn på bolagen! Sundmek AB byter namn till: Waplans Mekaniska Sundsvall AB, samma organisationsnummer: 556771-7094. Samma besöksadress. Sundrör AB byter namn till Waplans

Read more "